Kijk en Luister naar het koor

Grandes Dames de Toonkunst

Sandra en Christien aan de Tafel van Tjako.

RTi Hilversum, medio oktober 2012.