Stabat Mater Rheinberger MuziekZondagmiddag 3 maart geven we een concert in de Morgensterkerk. Voor dit  concert gaan we o.a. het Stabat Mater van Rheinberger instuderen. De kosten van de partituren zijn € 2,00. 

Joseph Gabriel Rheinberger 
Joseph Gabriel Rheinberger (1839-1901) werd geboren in Liechtenstein, maar bracht het grootste deel van zijn leven door in Duitsland. Vanaf 1860 was hij aan de Koninklijke Muziekschool in München orgelleraar en vanaf 1867 tevens contrapuntleraar. Naast leraar was hij componist, organist en kapelmeester.

Joseph en Fanny RheinbergerVan zijn omvangrijk oeuvre zijn vooral de 20 grote orgelsonates belangrijk. Hij schrijft 2 Stabat Mater-versies. De tweede versie is het vierdelig Stabat Mater in g-Moll op. 138 voor koor (SATB) en orgel en dateert uit 1890. Het typeert zich door een barokstijl en wordt beschreven als een muziekstuk van een moderne en tevens traditionele kwaliteit.

Stabat Mater
Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten op de Moeder Gods in haar smart om de gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht, Stabat mater dolorosa (Nederlands: 'De moeder stond bedroefd').

1.

Stabat mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.

2.

Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti
Quae maerebat et dolebat.
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas incliti.

3.

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Piam matrem contemplari
Dolentem cum filio?

4.

Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis
Et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum
Dum emisit spiritum.

5.

Eia mater fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

6.

Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui nati vulnerati
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide!

7.

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.
Iuxta crucem tecum stare
Te libenter sociare
In planctu desidero.

8.

Virgo virginum praeclara,
Mihi iam non sis amara,
Fac me tecum plangere.
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis eius sortem
Et plagas recolere.

9.

Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari
Ob amorem filii,
Inflammatus et accensus,
Per te virgo sim defensus
In die iudicii.

10.

Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.
Quando corpus morietur
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria.
Amen.
(Alleluia.)

1.

Naast het kruis, met schreiende ogen
Stond de moeder, diep bewogen
Toen de Zoon te sterven hing,

2.

En haar door het zuchtend harte,
Overstelpt van wee en smarten,
't Zevenvoudig slagzwaard ging.
O hoe droef, hoe vol van rouwe,
Was die zegenrijkste vrouwe,
Moeder van Gods ene Zoon!
Ach, hoe streed zij! ach, hoe kreet zij,
En wat folteringen leed zij,
Bij 't aanschouwen van die hoon!

3.

Wie, die hier niet schreien zoude,
Als hij 't grievend leed aanschouwde,
Dat Maria's ziel verscheurt?
Wie kan, zonder mee te wenen,
Christus' moeder horen stenen,
Nu zij met haar zoon hier treurt?

4.

Voor de zonden van de zijnen
Zag zij Jezus zo in pijnen,
En de wrede geselstraf,
Zag haar lieve Zoon zo lijden,
Heel alleen de doodskamp strijden,
Totdat Hij zijn geest hergaf.

5.

Geef, o Moeder! bron van liefde,
Dat ik voel, wat U zo griefde,
Dat ik met U medeklaag.
Dat mij 't hart ontgloeit van binnen,
In mijn Heer en God te minnen,
Dat ik Hem alleen behaag.

6.

Heil'ge Moeder, wil mij horen,
Met de wonden mij doorboren,
Die Hij aan het kruishout leed.
Ach, dat ik de pijn gevoelde,
Die uw lieve Zoon doorwoelde,
Toen Hij stervend voor mij streed.

7.

Mocht ik klagen al mijn dagen,
En zijn plagen waarlijk dragen,
Tot mijn jongste stervenssmart.
Met U onder 't kruis te wenen,
Met uw rouw mij te verenen,
Dat verlangt mijn zuchtend hart.

8.

Maagd der maagden! nooit volprezen,
Wil voor mij niet bitter wezen,
Laat mij treuren aan uw zij,
Laat mij al de wrede plagen,
En de dood van Christus dragen,
Laat mij sterven zoals Hij.

9.

Laat zijn wonden mij doorwonden,
Worde ik bij zijn kruis verslonden
In het bloed van uwen Zoon.
Moge ik in het vuur niet branden,
Neem, o Maagd, mijn zaak in handen
In het oordeel voor Gods troon.

10.

Christus, moge ik eens behalen,
Als mijn levenszon gaat dalen,
Door uw Moeder, palm en prijs.
En als 't lichaam dan zal sterven,
Doe mijn ziel de glorie erven
Van het hemels paradijs.
Amen.
(Halleluja)

 

(Tekst StabatMater.NL. Foto's Wikipedia.)

Carminabannerkerk

Voor de generale repetitie van de Carmina Burana op vrijdag 9 november worden de koorleden verzocht om om 19.00 uur aanwezig te zijn.
De voorgeschreven kleding tijdens het concert op 10 november is als volgt: de dames in lang zwart, graag met opvallende gekleurde sieraden. De heren in een zwart pak met een zwart strikje en eventueel een gekleurd pochetje. De partituur van de Carmina svp gebruiken met een zwart kaft en de madrigalen van Andriessen in de zwarte hoes zoals die uitgedeeld is. Veel succes!

2018 10 13 koordag Annagebouw 003 800x531Op de warmste 13 oktober ooit gemeten hielden wij samen met het koor uit Voorschoten een intensieve koordag om de Carmina Burana goed op elkaar af te stemmen.

De dames mochten genieten van een lange koffiepauze, terwijl de dirigent met de heren aan de slag ging. In de lunchpauze mochten de heren ook genieten in de mooie tuin achter de Vituskerk. Mooie picknicktafels en schommels voor degenen die nog jong van hart zijn!

2018 10 13 koordag Annagebouw 023 800x5302018 10 13 koordag Annagebouw 021 800x5302018 10 13 koordag Annagebouw 020 800x5302018 10 13 koordag Annagebouw 007 800x5302018 10 13 koordag Annagebouw 017 800x5302018 10 13 koordag Annagebouw 012 800x5302018 10 13 koordag Annagebouw 015 800x530

vituskerk 800x600Zaterdag 13 oktober houden we onze koordag in het Annagebouw aan de Emmastraat 1 in Hilversum. Dit is het parochiehuis achter de Vituskerk. De ingang voor het parkeren is links van de kerk aan de Schapenkamp. We beginnen om 10 uur met studeren tot ongeveer half vier. Het Voorschotens kamerkoor komt ook meeoefenen voor de uitvoering van de Carmina Burana. Dus helemaal leuk als we hen kunnen verwelkomen met iets lekkers bij de koffie! Ook svp je eigen lunchpakket meenemen.

Cons 50 jaar lid en AlexMaandagavond 10 september begon de voorzitter, Alex Commandeur,  van het Toonkunstkoor Hilversum met een bijzondere mededeling:  Cons Jonge Poerink was namelijk 50 jaar lid van ons koor! 

Bijzondere mededeling:

Tien dagen terug, op 30 augustus, werd Cons Jonge Poerink precies 50 jaar geleden ingeschreven als lid van het Toonkunstkoor.

Cons, ik weet dat je niet graag in het middelpunt van de aandacht staat, maar ik kan toch moeilijk stilzwijgend aan dit memorabele feit voorbij gaan.

50 jaar lidmaatschap, van welke vereniging dan ook, is bijzonder.

Je bent ook niet “alleen maar” koorzanger geweest. In 1979 werd je gekozen als eerste vrouwelijke voorzitter van Toonkunst. Dat heb je acht jaar gedaan en in die periode heb je er mede voor gezorgd dat in 1982 op grootse wijze het 100-jarig bestaan van Toonkunst is gevierd.

Een vrouw als voorzitter, een vrouw zoals jij, bleek goed te bevallen, want in de periode daarna volgden nog drie vrouwen jouw goede voorbeeld.

En met jouw ervaring weet je wat een bestuur op prijs stelt: op het einde van elke jaarvergadering –die toch vaak wordt aangegrepen voor wat kritische geluiden richting het bestuur- neem jij het woord om het bestuur te danken voor hun inspanningen in het afgelopen jaar.

Wat ik tenslotte ook bijzonder vind en voor ieder van ons navolging verdient is, naast dat langdurig lidmaatschap, ( dat na te volgen is voor mij en vrees ik voor vele anderen niet haalbaar), het feit dat je ook met 50 jaar zangervaring nog bij Arleen zanglessen volgt. Een mens is nooit te oud om te leren!

Men maakt zich wel eens zorgen over de veroudering van ons koor, maar als we allemaal zo goed oud worden als Cons, dan voorzie ik geen grote problemen.

Hoe het zij, als dank voor al die jaren, geven wij je graag een bescheiden cadeau: een aantal bonnen voor een bezoek aan het Concertgebouw en natuurlijk een mooie bos bloemen.

Cons 50 jaar lid

Cons bedankte hartelijk en zei dat het niet moeilijk was om 50 jaar lid te zijn van het Toonkunstkoor Hilversum met wisselende dirigenten met verschillende temperamenten en een goede sfeer onderling. Het koor zette spontaan het Lang zal ze leven in!

2015 04 25 koordag Kapel 003


Maandagavond 27 augustus beginnen we weer met de repetities. Om kwart voor acht staat de dirigent klaar om met de koorleden te studeren voor de uitvoering van de Carmina Burana. De deuren van de zaal bij de Grote Kerk aan de Kerkbrink staan om half acht open voor de koorzangers na een warme zomervakantie.

Maandagavond 30 april is de Generale Repetitie voor de mis van Dvorak. We zingen dan in de Evangelisch Lutherse kerk aan de Bergweg 6. De repetitie begint om kwart voor acht, er zal geen koffiepauze zijn. Voor de uitvoering op 4 mei worden de koorleden om kwart voor zeven verwacht in deze kerk. De dames in lang zwart, de heren in zwart pak met zwarte stropdas, met zwarte koormap. Na het inzingen is er  gelegenheid om de dodenherdenking in het Rosarium bij te wonen om acht uur. Het concert begint daarna rond half negen.
Lutherse kerk Hilversum213x203

Zaterdag 7 april houden we een koordag in De Kapel aan de 's Gravelandseweg 144.
We repeteren voor het Herdenkingsconcert op 4 mei ( de Mis in D van Dvorak).
We starten om 10 uur. De inloop met koffie of thee is vanaf 9.30 uur (wie neemt er iets lekkers mee?).
De eindtijd ligt tussen 15.00 en 15.30 uur. Vergeet niet een lunchpakket mee te nemen, voor drinken wordt gezorgd.2015 04 25 koordag Kapel 003

Voor alle koorleden is het zinvol om te oefenen aan de hand van het oefenschema. Dit kan aan de hand van de site cyberbass.com. of de oefensite www.koorpartijen.nl 
Voor koorpartijen.nl moet wel eerst het gratis programma  NoteWorthyViewer (versie 2.75) worden gedownload.
Het voordeel van deze site is dat je de noten in beeld krijgt die je moet zingen.
Alle leden worden iedere maandagavond bij de repetities verwacht.  Als je niet aanwezig kunt zijn, meld je dan even af bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Maand

Datum repetities maandag

Extra activiteit

 

Januari

8

15

22

29

 

Maandag 8 januari.

Na de pauze nieuwjaarsborrel

Februari

5

12

19

26

   

Maart

5

12

19

26

 

Maandag 26 maart

ALV

April

9

16

23

   

Zaterdag 21 april

Koordag

Mei

7

14

28

   

Vrijdag 4 mei

Herdenkingsconcert in Lutherse Kerk, Bergweg, H’sum

Juni

4

11

18

25

27

Woensdag 27 juni

De Hof

Juli

2

9

       

Augustus

       

27

 

September

3

10

17

24

   

Oktober

1

8

15

22

29

Koordag 13 oktober

November

5

12

19

26

 

Vrijdag 9 november

Generale repetitie

Zaterdag 10 november

Carmina Burana

December

3

10

17

     
 

De KapelDe komende maanden studeren wij als Toonkunstkoor de Messiah in. Maandagavond 6 november is er voorafgaand aan de repetitie een workshop met Arleen van Wijland van half zeven tot half acht. Arleen zal aandacht besteden aan de coloraturen die voorkomen in de Messiah. Naast de vaste maandagavonden houden we een koordag op 2 december. We zingen die zaterdag in De Kapel aan de 's Gravelandseweg 144 in Hilversum vanaf tien uur. Svp zelf een lunchpakket meenemen, voor drinken wordt gezorgd. 

 

MCOVoor het concert rond Oscar van Hemel worden de koorleden op 8 oktober om 12 uur verwacht in het Muziekcentrum van de Omroep aan de Heuvellaan 33 in Hilversum. De dames in lang zwart, de heren in zwart pak met zwarte vlinderdas.

Van 12.00 – 12.30 uur houden we een Generale Repetitie in studio 5. Daarna wordt ons een broodje aangeboden in het restaurant. Het concert dat om 14.00 uur begint,vindt ook plaats in studio 5. Wij treden op van ongeveer 14.25 tot 14.45 uur. Na ons optreden is er een pauze. Het concert duurt tot ongeveer 16.15 uur en na afloop is er een borrel.

Er is parkeerruimte op P1 en P2, naast en achter het Muziekcentrum van de Omroep.

We zingen bij het concert het Hongaarse volkslied, getoonzet door Oscar van Hemel en gearrangeerd door onze dirigent Nico Philipp Hovius. De vertaling is als volgt:

God, zegen de Hongaren met vrolijkheid en voorspoed

Reik hen uw helpende hand als zij tegen de vijand vechten

Laat hun lot, hun zo lang slecht gezind, hen gelukkige jaren schenken

Het leed dat dit volk heeft doorstaan verzacht alle zonden die het heeft begaan.

 

2016 10 08 koordagoktober2016 003w800
Beste koorleden, de zomervakantie is voorbij! We repeteren weer op maandag 4 september. De data van de verdere repetities dit jaar volgen hier: 4, 11, 18 25 September. 2, 9, 16, 23, 30 Oktober Zondag 8 oktober Concert Oscar van Hemel. 6,13,22,27 November. 4, 11,18 December  Zaterdag 2 december Koordag, Vrijdag 15 december Generale Repetitie, Zaterdag 16 december Uitvoering Messiah