Skip to main content

Toonkunst Nieuws

Spirituals in “De Hof” 5 juli 2023

5 juli 2023 De Hof

Toonkunstkoor Hilversum brengt woensdag 5 juli een programma met Spirituals in Stadstuin De Hof.
Het koor streeft er elk jaar naar dit gratis concert een bijzondere invulling te geven. Dit jaar is er gekozen voor “Spirituals”.


Spirituals zijn eigenlijk bevrijdings- of strijdliederen die zijn ontstaan tijdens het werk op de plantages in Noord-Amerika door zwarte mensen in slavernij. De liederen zijn van generatie op generatie overgedragen en gaan over de pijn, het lijden en de dood maar ook over hoop, geloof en de sterke wil om te overleven. Gelukkig zijn de teksten en de melodieën niet verloren gegaan maar vonden uiteindelijk hun weg naar koren, kerken, en concertzalen over de hele wereld. Deze verhalen vertegenwoordigen een geschiedenis die hopelijk nooit zal worden vergeten.
Omdat in Nederland op 1 juli Keti Koti (letterlijk gebroken ketenen) wordt gevierd is dit concert tegelijkertijd een mooie manier om stil te staan bij deze herdenking van de afschaffing van de slavernij.

Het Toonkunstkoor staat onder leiding van dirigent Nico Philipp Hovius. De techniek is in handen van Daan Bookholt.

Het concert in de Hof begint om 19.30 uur. De Stadstuin de Hof heeft verschillende ingangen, o.a. aan de Oude Torenstraat en de Torenlaan.

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten wordt zeer op prijs gesteld.

Na afloop van het optreden kunt u zoals altijd nog genieten van een speciaal hapje en een drankje waarmee de avond wordt afgesloten.

Het verdient aanbeveling zelf een stoeltje of kleedje mee te nemen.