Toonkunst Nieuws

Making of De Koorzanger

Enkele koorleden komen aan het woord en we zien een repetitieavond waarop het stuk de De Koorzanger wordt ingestudeerd. Gert Jan Slump en Nico Hovius vertellen over het ontstaan van de tekst en de muziek.