Het Hilversumse Toonkunstkoor is een enthousiast koor met ± 70 leden. Onder leiding van dirigent Nico Philipp Hovius wordt er gewerkt aan een breed repertoire van bekende en minder bekende koorwerken. Het koor geeft gemiddeld drie concerten per jaar, één groot concert en twee kleinere. In de kleine concerten aan het begin van de zomer wordt geëxperimenteerd met vorm en inhoud, in de grote concerten wordt een groot werk uitgevoerd.

De contributie is 208 euro per jaar. Het rekeningnummer van het Toonkunstkoor Hilversum is NL35INGB0000389039.

Voor koorleden bestaat de mogelijkheid om bij het koor stemvorming en/of zangles te krijgen. De stemvorming gebeurt in groepjes en is gericht op een optimaal stemgebruik. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. De zangles is individueel; de kosten hiervan zijn gering en voor eigen rekening.

Het Toonkunstkoor hanteert niet voor niets het motto: kwaliteit en gezelligheid. Er wordt tijdens onze repetities hard gewerkt, we vinden het met zijn allen belangrijk iedere keer weer een goed concert neer te zetten, iets waar we trots op kunnen zijn. Wat daarnaast kenmerkend is voor ons koor, is de gezelligheid. Al heel wat vriendschappen kennen hun oorsprong bij ons koor, net als diverse andere initiatieven, variërend van filmbezoek en natuurwandelingen tot lezingen over bijvoorbeeld componisten of muziekstromingen, al naar gelang de interesse.