Ledennieuws (Blog)

Algemene Ledenvergadering 25 maart 2019

nieuw bestuur Alex en HildeAlle koorleden zijn uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering op 25 maart. De agendastukken zijn inmiddels per mail verstuurd aan eenieder. De secretaresse Els Terlien is niet herkiesbaar; het bestuur draagt Eveline de Wijs voor voor deze functie. Het bestuur rekent op ieders komst om kwart voor acht. Na de koffie repeteren we verder met onze koorstukken.