Ledennieuws (Blog)

Affiche Herdenkingsconcert 2019

4 mei affiche 2019Voor ons herdenkingsconcert op 4 mei wanneer we muziek van Joseph Rheinberger uitvoeren, heeft Nico Verbeek een mooie affiche gemaakt. Hij gebruikte hiervoor een miniatuur uit het beroemde gebedenboek van Maria van Gelre. De tekst op het affiche is:

O here ihesu criste um
den groissen ruwen
den uyr gebenedide
moeder zu vesper tzijt hadde do

De tekst gaat verder:

ir van dem cruce woirt genomen doe sij bloedich wart van uyren rosenvaire bloide.

Als volgt vertaald: O heer Jesus Christus om de grote rouw/droefheid die uw gebenedijde (gezegende) moeder rond vespertijd (in de late namiddag) had, toen...u van het kruis werd gehaald toen zij bloedig (met bloed besmeurd) was van uw rozenkleurig bloed.

Met dank aan Frans Hinskens voor de vertaling.

Download en verspreid het affiche.