Ledennieuws (Blog)

Cons Jonge Poerink 50 jaar lid

Cons 50 jaar lid en AlexMaandagavond 10 september begon de voorzitter, Alex Commandeur,  van het Toonkunstkoor Hilversum met een bijzondere mededeling:  Cons Jonge Poerink was namelijk 50 jaar lid van ons koor! 

Bijzondere mededeling:

Tien dagen terug, op 30 augustus, werd Cons Jonge Poerink precies 50 jaar geleden ingeschreven als lid van het Toonkunstkoor.

Cons, ik weet dat je niet graag in het middelpunt van de aandacht staat, maar ik kan toch moeilijk stilzwijgend aan dit memorabele feit voorbij gaan.

50 jaar lidmaatschap, van welke vereniging dan ook, is bijzonder.

Je bent ook niet “alleen maar” koorzanger geweest. In 1979 werd je gekozen als eerste vrouwelijke voorzitter van Toonkunst. Dat heb je acht jaar gedaan en in die periode heb je er mede voor gezorgd dat in 1982 op grootse wijze het 100-jarig bestaan van Toonkunst is gevierd.

Een vrouw als voorzitter, een vrouw zoals jij, bleek goed te bevallen, want in de periode daarna volgden nog drie vrouwen jouw goede voorbeeld.

En met jouw ervaring weet je wat een bestuur op prijs stelt: op het einde van elke jaarvergadering –die toch vaak wordt aangegrepen voor wat kritische geluiden richting het bestuur- neem jij het woord om het bestuur te danken voor hun inspanningen in het afgelopen jaar.

Wat ik tenslotte ook bijzonder vind en voor ieder van ons navolging verdient is, naast dat langdurig lidmaatschap, ( dat na te volgen is voor mij en vrees ik voor vele anderen niet haalbaar), het feit dat je ook met 50 jaar zangervaring nog bij Arleen zanglessen volgt. Een mens is nooit te oud om te leren!

Men maakt zich wel eens zorgen over de veroudering van ons koor, maar als we allemaal zo goed oud worden als Cons, dan voorzie ik geen grote problemen.

Hoe het zij, als dank voor al die jaren, geven wij je graag een bescheiden cadeau: een aantal bonnen voor een bezoek aan het Concertgebouw en natuurlijk een mooie bos bloemen.

Cons 50 jaar lid

Cons bedankte hartelijk en zei dat het niet moeilijk was om 50 jaar lid te zijn van het Toonkunstkoor Hilversum met wisselende dirigenten met verschillende temperamenten en een goede sfeer onderling. Het koor zette spontaan het Lang zal ze leven in!